Privatlivspolitik

Helios Auto Aps prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Du kan her læse hvordan vi håndterer de

oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos Helios Auto Aps, besøger vores hjemmeside og/eller i

øvrigt anvender vores forskellige tjenester og funktioner.

 1. Dataansvar

Helios Auto Aps er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores oplysninger er følgende:

Helios Auto Aps

CVR-nr. 16984205

Tølløsevej 47

2700 Brønshøj

 1. Helios Auto Aps som databehandler

I visse tilfælde er Helios Auto Aps databehandler på vegne af vores kunder, f.eks. hvis Helios Auto Aps administrerer en

serverpark eller stiller en elektronisk platform til rådighed. I tilfælde hvor Helios Auto Aps er databehandler, handler

Helios Auto Aps efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder

denne privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.

 1. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

Softwareydelser:

Hvis du er kunde eller potentiel kunde hos Helios Auto Aps, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at

kunne yde softwaremæssig rådgivning til dig.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog

efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, emailadresse,

telefonnummer og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden kan vi

behandle oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger. Retsgrundlaget for vores

behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Afhængig af de konkrete omstændigheder kan vi behandle følsomme personoplysninger, jf.

databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf.

databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Hvis vi ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål (f.eks. til markedsføring), vil vi informere dig

herom og som udgangspunkt indhente dit samtykke til denne behandling, jf. databeskyttelsesforordningens

artikel 6, stk. 1, litra a. Vi bruger kun dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du

udtrykkeligt har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du har altid

mulighed for at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os.

Hvis du tilmelder dig et kursus i Helios, vil vi i den forbindelse behandle dine personoplysninger. Vi

behandler dit navn, stilling, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer og adresse. Retsgrundlaget for vores

behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Som en konsekvens af GDPR skal vi informere om, at dit værksted som modtager af personoplysninger via

Autotaks/FORSI er dataansvarlig for behandlingen af oplysningerne i personretlig forstand. Værkstedet bør

derfor behandle kundeoplysninger med omhu og ikke anvende oplysningerne udover, hvad der er

nødvendigt for at fuldføre opgaven for forsikringsselskabet og forsikringstager. En videreanvendelse af

oplysningerne kræver, at værkstedet har et lovligt behandlingsgrundlag efter databeskyttelsesforordningens

artikel 6. Værkstederne er selv ansvarlige for eventuelt at sikre dette grundlag.

Vores hjemmeside

Det er nødvendigt at du afgiver visse personoplysninger, for at du kan anvende vores hjemmesides

funktioner. Det vil fremgå af formularerne, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri.

Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne

(*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den

ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en

henvendelse fra dig.

Vi bruger cookies på hjemmesiden.

Cookie- og privatlivspolitik

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.  

Personoplysninger Generelt 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed 

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål 

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@heliosauto.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver 

Websitet ejes og publiceres af: Helios Auto Tølløsevej 47 2700 Brønshøj Telefon: 4457 0088 Email: info@heliosauto.dk

 

 1. Modtagere

I nogle tilfælde overlader vi dine personoplysninger til Helios Auto Aps’s samarbejdspartnere og leverandører,

f.eks. reservedelsgrossister, it-leverandører eller markedsføringsbureauer. Disse samarbejdspartnere

behandler alene personoplysningerne på Helios Auto Aps’s vegne og efter Helios Auto Aps’s instruks.

Vi kan også videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver det pålagt, eller det er en del

af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan f.eks. være til politiet, SKAT, andre offentlige myndigheder, danske

eller udenlandske domstole, voldgiftsretter, advokatvirksomheder samt eksterne samarbejdspartnere, f.eks.

undervisere.

 1. Tredjelande

Helios Auto Aps overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

 1. Sikkerhed

For så vidt angår beskyttelsen af dine personoplysninger, har vi en række interne procedurer og politikker,

der sikrer, at vi lever op til vores sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af

passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

 1. Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller

flere af de formål, som fremgår ovenfor. Lovregler, herunder i f.eks. bogførings-, hvidvask- og

forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne vil også

kunne behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiserede.

 1. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er

fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine

personoplysninger. Du har også ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller til bede os om at

begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, medmindre vi kan

eller skal fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne

fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Du kan også under visse omstændigheder anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et

struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Såfremt vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit

samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil

vi stoppe med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at

fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag – f.eks. i henhold til

lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før

tilbagekaldelse af samtykket.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at

kontakte os (se nedenfor).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige

oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan

identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler

oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

E-mail dt@datatilsynet.dk

 1. Links til andre hjemmesider

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider. Helios Auto Aps er ikke ansvarlig for indholdet af

andre virksomheders hjemmesider eller for den praksis, de har i forbindelse med indsamling af personlige

oplysninger.

Når du besøger andre hjemmesider, anbefaler vi, at du altid læser hjemmesidens politik om beskyttelse af

personlige oplysninger og andre relevante politikker.

 1. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre vores privatlivspolitik hvis der kommer væsentlige ændringer i

lovgivningen, nye tekniske løsninger eller for at forbedre hjemmesiden.

 1. Kontakt

Skriv til info@heliosauto.dk hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, hvis du

ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i

vores privatlivspolitik.