GDPR-gennemgang

Lad os hjælpe dig med at beskytte dine data og overholde lovgivningen.

Du har nu mulighed for, at vi ser dit regnskab efter i sømmene med udgangspunkt i GDPR-forordningens bestemmelser for de data, du må opbevare i Helios.

Du skal slette personoplysninger, når du ikke længere har behov for at have dem, dvs. når det ikke længere er nødvendigt at håndtere oplysningerne.

Hvis det følger af andre regler, at du skal gemme personoplysninger, hvilket f.eks. er tilfældet i bogføringsloven, skal du ikke slette oplysningerne, så længe du er forpligtet til at opbevare oplysningerne. Bogføringsloven siger nemlig, at du skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Du skal altså sørge for at slette data som går ud over bogføringslovens regler. Du kan gøre det selv, men vi tilbyder at gøre det som en tjeneste.

Det gør vi:

  • Sletter inaktive debitorer
  • Sletter gamle ordrer og tilbud
  • Anonymiserer gamle fakturaer & kreditnotaer
  • Anonymiserer gamle biler

Pris for gennemgang Kr. 1795,00 ex. moms.

BESTIL GDPR-GENNEMGANG