Driftstatus

Driftforstyrrelser: Ingen.

Planlagte driftforstyrrelser: Ingen.

Noget det ikke virker?