Driftstatus

Driftforstyrrelser: Ingen

Planlagte driftsforstyrrelser: Ingen

Noget det ikke virker?